Markexploatering

Vi utvecklar din mark tillsammans

Vill du stycka tomter eller kanske ta fram en hel detaljplan för din fastighet på landet? Vi utgår från dina önskningar, behov och drömmar och jobbar nära under hela processen. Du bestämmer - Vi utför.

Kostnad

Den enda risk du tar är den initiala kostnaden, resten betalas OM och NÄR vi lyckas förädla din mark enligt dina önskemål.

  • En låg symbolisk summa för initiala diskussioner och bedömning av rimlighet, sedan tillkommer:

    • 10% av marknadsvärdet för ett förhandsbesked vid datumet för beslut (betalas i efterskott)

    • 15% av marknadsvärdet för en detaljplan vid datumet för laga kraft (betalas i efterskott)

Alla kostnader för tillstånd, undersökningar med mera bekostas av kunden.

Markförvärv

Vi köper gärna upp mark som vi själva kan utveckla.